เขาเป็นใครในจุฬาฯ: ทำความรู้จัก 11 นายกสโมสรนิสิตจุฬาฯ—เป็นใคร มาจากไหน มีแนวคิดอย่างไร?

หมายเหตุ: แก้ไขคำผิดในรูปภาพจาก ศตพรรษ ปูชนียกูล เป็น ศตพรรษ ปูชนียกุล จาก ปริวัตน์ นนท เป็น ปริวัตน์ นนท์

ทุกปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดเลือกตั้งเพื่อเลือกตัวแทนนิสิตเข้ามาทำหน้าที่ในองค์การบริหารสโมสรนิสิต (อบจ.) ซึ่งมีอำนาจบริหารการดำเนินกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เช่น งานรับน้องก้าวใหม่, งานลอยกระทงจุฬาฯ, งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เป็นต้น[1] มี 10 ตำแหน่งหลัก ได้แก่ นายกสโมสรนิสิต อุปนายกคนที่ 1 อุปนายกคนที่ 2 ประธานฝ่ายวิชาการ และอีก 6 ตำแหน่ง

ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550 – 2560) นายกสโมสรนิสิต (ซึ่งเป็นตัวแทนของนิสิตระดับปริญญาตรีทั้ง 19 คณะ/สำนักวิชา) เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มากถึง 10 คน มีเพียง พ.ศ. 2555 ปีเดียวเท่านั้นที่เป็นนิสิตคณะอื่น และใน 10 คนดังกล่าว เป็นนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering; IE) มากถึง 6 คน

ผู้อ่านอยากรู้หรือไม่ว่า นายกสโมสรนิสิตเหล่านี้ เป็นใคร มาจากไหน ทำอะไรบ้าง และมีแนวความคิดอย่างไร บทความนี้ผู้เขียนจะพาทุกท่านทำความรู้จักกับผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตทั้ง 11 คน

สุนาถ ธนสารอักษร อดีตนายกสโมสรนิสิต พ.ศ. 2550 เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) ศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการตลาด จุฬาฯ ปัจจุบันเป็นนักธุรกิจ เป็น Digital Agency เปิดบริษัท Digital Creative Studio รับทำ Application, ออกแบบเว็บไซต์, ทำ Digital Campaign, และงานออกแบบหรืองานพิมพ์อื่นๆ[2]

วิทยา ประสาทบัณฑิตย์ อดีตนายกสโมสรนิสิต พ.ศ. 2551 เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี อดีตประธานชมรมถ่ายภาพ จุฬาฯ[3] และมีญาติคือ สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ[4] ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตาก[5]

ศตพรรษ ปูชนียกุล อดีตนายกสโมสรนิสิต พ.ศ. 2552 เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อดีตหัวหน้านิสิตชั้นปี 2 ของคณะกรรมการหอพักนิสิตชาย พ.ศ. 2550[6] อดีตผู้เข้าร่วมค่ายเพาะกล้าหมอต้นใหม่ ครั้งที่ 8 สมัยศึกษาอยู่ชั้น ม.5 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง[7]

ศานนท์ หวังสร้างบุญ อดีตนายกสโมสรนิสิต พ.ศ. 2553 เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) อดีตสมาชิกเครือข่ายป้อมมหากาฬ[8] ปัจจุบันเป็นสมาชิกกลุ่ม Trawell และผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again Hostel ภายใต้แนวคิดการหาประโยชน์ร่วมกันระหว่างธุรกิจกับชุมชน[9]

อังกูร ไชยปรีชาวิทย์ อดีตนายกสโมสรนิสิต พ.ศ. 2554 เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) อดีตสมาชิกโครงการ JUMC (Junior MBA Chula) อดีตพนักงานบริษัทเอกชนรายใหญ่แห่งหนึ่ง ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจน้ำสลัด Home Made[10] โดยเข้าร่วมธุรกิจดังกล่าวหลังจากการชวนของผู้ก่อตั้ง 2 คน คือ พิมพ์ลดา และสิริมา ไชยปรีชาวิทย์ ญาติทั้งสองของเขา[11]

บดินทร์ งามรุ่งศิริ อดีตนายกสโมสรนิสิต พ.ศ. 2555 เป็นนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จบศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ เคยเป็นตัวแทนนักเรียนแสดงความภาคภูมิใจที่ได้เป็นรุ่นน้องของกุหลาบ สายประดิษฐ์ ในงานรำลึก 102 ปี ศรีบูรพา ณ วัดเทพศิรินทราวาส[12] และเป็นผู้ร่วมเสวนาหัวข้อ เยาวชนไทยดูบอลอย่างสร้างสรรค์ ก้าวข้ามการพนัน ในฐานะนายกสโมสรนิสิต โดยแสดงความกังวลต่อช่องโหว่ของกฎหมาย ผลของการเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตต่อการเข้าถึงการพนันออนไลน์ และการฝังรากลึกของวัฒนธรรมการเล่นการพนันของสังคมไทย[13]

ปิตลักษณ์ สุวรรณะดิษฐกุล อดีตนายกสโมสรนิสิต พ.ศ. 2556 เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เคยให้สัมภาษณ์ในฐานะนายกสโมสรนิสิตต่อประเด็นการบังคับแต่งเครื่องแบบนิสิตนักศึกษาว่า “นิสิตจุฬาฯ แทบทุกคนมีความภาคภูมิใจกับเครื่องแบบนิสิต หลายคณะมีความเข้มงวดกับการแต่งเครื่องแบบเข้าเรียน มีการหักคะแนน และมีผลต่อเกียรตินิยม แต่นิสิตก็ยอมรับกฎ กติกาของมหาวิทยาลัย … ผมนึกภาพที่จุฬาฯ ไม่แต่งเครื่องแบบนิสิตไม่ออก เพราะเรายังคงภาคภูมิใจกับเครื่องแบบอยู่”[14] และเป็นผู้อ่านแถลงการณ์ และผู้นำการเดินขบวนคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ในนามขององค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ (อบจ.) โดยอ้างว่าเป็นพลัง “น้ำใจน้องพี่สีชมพู” ทำเพื่อ “ผดุงความถูกต้องและเป็นธรรมในสังคม” “ตอบแทนคุณของแผ่นดิน” และเป็นการ “สืบสานพระราชปณิธานฯ และเกียรติภูมิจุฬาฯ” สมัยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556[15]

ปิยะฉัตร นิกรพงษ์สิน อดีตนายกสโมสรนิสิต พ.ศ. 2557 เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เคยให้ความเห็นสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อการเปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาแสดงความคิดเห็น[16] และเคยให้ความเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนองค์กรต่อต้านคอร์รับชัน ทำให้เกิดรากฐานของสังคมที่แข็งแกร่ง[17]

ปริวัฒน์ รัตนาศิริภิรมย์ อดีตนายกสโมสรนิสิต พ.ศ. 2558 เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) ปัจจุบันเป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute: TDRI)[18] เคยให้ความเห็นต่อประเด็นการเปิด-ปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับ AEC ว่า “การเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษา โอกาสที่จะเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง”[19] และเคยให้ความเห็นต่อประเด็นที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อาจมีคำสั่งควบคุมหรือสั่งห้ามการจัดขบวนล้อการเมือง ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ว่า “จุฬาฯ เลือกไม่จัดขบวนล้อการเมือง แต่จัดเป็นกิจกรรมที่สะท้อนปัญหาสังคม เพื่อให้ไม่ทับซ้อนและซ้ำกับ มธ.”[20]

กฤตเมธ เปรมนิยา อดีตนายกสโมสรนิสิต พ.ศ. 2559 เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) เคยเขียน Blog เกี่ยวกับความสำคัญและเทคนิคในการรู้จักตนเอง เขาเชื่อว่า การที่คนรุ่นใหม่ไม่มีเป้าหมาย ไม่รู้ว่าตนเองอยากทำอะไร ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต[21]

นันทพัทธ์ เกิดพร้อม นายกสโมสรนิสิต พ.ศ. 2560 เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และเคยได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[22]

ส่วนปีการศึกษา 2561 นี้ ใครจะได้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตก็ต้องรอติดตามกัน ปีนี้จุฬาฯ มีผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งนายกสโมสรนิสิต 2 คนด้วยกัน ได้แก่ เบอร์ 1 ณัฐนันท์ ทองเกื้อสกุล ผู้สมัครเดี่ยวจากคณะครุศาสตร์ และเบอร์ 2 ศิริ เต็งไตรรัตน์ ผู้สมัครทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนผลจะเป็นเช่นไร ติดตามพร้อมกันได้ในวันที่ 27 มีนาคมนี้


[1] สำนักบริหารกิจการนิสิต. องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.). เข้าถึงได้จาก www.sa.chula.ac.th/club/sgcu.
[2] Khajochi Blog. สัมภาษณ์คุณสุนาถ สุดยอดแฟนพันธ์แท้สตีฟ จ๊อบส์. เข้าถึงได้จาก www.khajochi.com/2012/02
[3] Tlcthai.com. วิทยา ประสาทบัณฑิตย์ (ฮาร์ท). เข้าถึงได้จาก www.tlcthai.com/education/star/17105.html
[4] สำนักข่าวเห็ดลม. จัดใหญ่ “Chula North Expo 2018” ตอบแทนชาวเหนือในวาระ 100 ปีจุฬาฯ. เข้าถึงได้จาก www.hedlomnews.com
[5] จังหวัดตาก. ข้อมูลส่วนตัว: สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์. เข้าถึงได้จาก 123.242.165.136
[6] สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ. ทำเนียบคณะกรรมการหอพักนิสิตชาย ปีการศึกษา 2550. เข้าถึงได้จาก www.rcu.chula.ac.th.
[7] ประกาศผลการคัดเลือกค่ายเพาะกล้าฯ ครั้งที่ 8. เข้าถึงได้จาก medinfo.psu.ac.th/pr/WebBoard
[8] มติชนออนไลน์. ในวันที่ต้องก้าวต่อไป ศานนท์ หวังสร้างบุญ บทเรียนจากกรณี “ป้อมมหากาฬ”. เข้าถึงได้จาก www.matichon.co.th/news/272780
[9] ไทยพับลิก้า. “ศานนท์ หวังสร้างบุญ” ชูโมเดลป้อมมหากาฬ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต กับแนวคิด mutual benefits ธุรกิจ-ชุมชนที่ต้องเกื้อกูลกัน. เข้าถึงได้จาก thaipublica.org/2016/08/sanon-wangsrangboon
[10] JUMC NEXT – Junior MBA Chula. คุณอังกูร ไชยปรีชาวิทย์. เข้าถึงได้จาก www.facebook.com/JuniorMBAChula
[11] SME Startup. Moon Taste อาหารเช้าทางเลือกใหม่. เข้าถึงได้จาก smethailandclib.com/startups-1113-id.html
[12] กองทุนศรีบูรพา. งานรำลึก 102 ปี ศรีบูรพา. เข้าถึงได้จาก www.sriburapha.net
[13] เยาวชนไทยดูบอลอย่างสร้างสรรค์ ก้าวข้ามการพนัน. เข้าถึงได้จาก www.thainhf.org/icgp/v2/wp-content/uploads/2018
[14] ไทยรัฐออนไลน์. แกนนำ “วัยจี๊ด” เปิดใจเมื่อยูนิฟอร์มถูกท้าทาย สิทธิ…บน “กฎกติกา”. เข้าถึงได้จาก www.thairath.co.th/content/369770
[15] จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เสวนาวิชาการเรื่อง “เบื้องหลังคดีตีความประสาทพระวิหาร”. เข้าถึงได้จาก www.chula.ac.th/th/archive/2212